3 Maja

Katarzyna Niedzielska

Dni pierwszy, drugi i trzeci maja to ważne daty w historii Polski.

3maja

30 kwietnia społeczność naszej szkoły zebrała się, aby wspólnie uczcić nadchodzące święta majowe. W akademii uczestniczyli uczniowie wszystkich klas oraz przedszkolaki.

1        maja obchodziliśmy 15- tą rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej.

Rzeczpospolita Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 na mocy traktatu podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, stanowiącego prawną podstawę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Ponadto 1 maja to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.

2 maja, również po raz 15 – ty, świętowano Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

3 maja wielkie święto państwowe – 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Obchody związane ze świętem nawiązują do wydarzeń z 1791 r., kiedy to podpisano pierwszą
w Europie i drugą na świecie konstytucję.

Konstytucja została uchwalona w roku 1791 podczas obrad Sejmu Wielkiego i miała na celu ratowanie trudnej sytuacji w jakiej znalazła się nasza ojczyzna po pierwszym rozbiorze.

Ustawę zasadniczą podpisał król Stanisław Poniatowski.

Najważniejsze założenia konstytucji:

  • zniesienie wolnej elekcji,
  • zniesienie poddaństwa chłopów,
  • ustanowienie trójpodziału władzy,
  • zniesienie liberum veto.

Nie byłoby tego święta, gdyby nie ci, którzy sprawili ten „Cud Majowy”, byli to m.in.:

marszałek sejmu Stanisław Małachowski, Ignacy i Stanisław Potoccy, Hugo Kołłątaj,

Józef Wybicki oraz Stanisław Staszic.

Ustawa zasadnicza byłą ogromnym osiągnięciem i wprowadziła wiele korzystnych zmian dla narodu, mimo że obowiązywała tylko przez 14 miesięcy.

scroll back to top