„Akademia Odpadowa”

Monika Słomianna

W czwartek 31 października w klasie V gościliśmy panią z Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, która przekazała piątoklasistom wiedzę dotyczącą zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad segregacji.

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się jak postępować z odpadami niebezpiecznymi ( np. przeterminowane leki, baterie), jak działa system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku, a także jak prawidłowo segregować odpady wrzucając wylosowany śmieć do worka w odpowiednim kolorze. Każdy uczeń za poprawną segregację otrzymał upominek.

scroll back to top