Wybory Samorządu Uczniowskiego

Przemysław Czajka

W dniu 11.09.2020 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie odbyły się demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory SU poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.
Prócz swoich przedstawicieli w szkolnych strukturach uczniowie wybierali także swojego opiekuna, który będzie sprawował opiekę nad Samorządem.
Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.  Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/2021 tworzyć będą:
Oskar Rosiński - klasa V
Marcelina Kostrzewska - klasa VII
Mikołaj Śliwiński - klasa VII
Mateusz Dzik - klasa VIII
Opiekunem wybrany został Pan Przemysław Czajka - nauczyciel wychowania fizycznego.
Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział, głosującym za wysoką frekwencję a nowo wybranym członkom SU i opiekunowi gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.
 
scroll back to top