Przekazanie sztandaru

Katarzyna Niedzielska

„Oddaję w Wasze ręce ten sztandar

– Symbol Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie.”

Sztandar dla społeczności szkolnej stanowi symbol Polski, symbol Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

Tradycyjnie przekazywanie sztandaru odbywa się corocznie w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego. Uczniowie klasy VIII opuszczający mury naszej szkoły przekazują sztandar swoim następcom - uczniom klasy VII. W roku szkolnym 2019/2020 nie było takiej możliwości, gdyż nauka odbywała się zdalnie a zakończenie roku szkolnego, ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią COVID-19, było uroczystością klasową.

W tym roku szkolnym, dnia 14 października w Dzień Edukacji Narodowej, przy udziale uczniów klasy VIII, odbyła się ceremonia przekazania sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu. Dyrektor Szkoły p. Małgorzata Stróżyńska dokonała tego aktu, podkreślając iż sztandar jest najwyższym dobrem i symbolem naszej szkoły. Poczet sztandarowy złożył ślubowanie.

Uroczystość była skromna, ale podniosła.

scroll back to top