COVID-19

COVID-19

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SIEMOWIE, STAN NA 01.09.2020r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA SZKOŁA

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA COVID-19

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

WYTYCZNE GIS KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI

WYTYCZNE GIS DLA KL.I-III

WYTYCZNE GIS DLA PRZEDSZKOLA

scroll back to top