ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

,

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 w Szkole Podstawowej

im. Jana Pawła II w Siemowie

 

Wniosek

Deklaracja o kontynuowaiu wychowania przedszkolnego

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

 

 

 

 

 

scroll back to top