ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

,

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 w Szkole Podstawowej

im. Jana Pawła II w Siemowie

 

oddział przedszkolny

Wniosek

Deklaracja o kontynuowaiu wychowania przedszkolnego

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego

klasa I

wniosek

zgłoszenie

potwierdzenie woli

 

 

 

 

 

scroll back to top