SZKOłA PROMUJĄCA ZDROWIE

Szkolny Koordynator: p. Katarzyna Niedzielska

 CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

LOGO SPSZSzkoła promująca zdrowie zwiększa możliwość młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem
z nauczycielami i innymi osobami, mog
ą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia”. (WHO, 1997)

Rok szk. 2022/2023

"Z KULTURĄ MI DO TWARZY"

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w roku szkolnym 2022/2023

Rok szk. 2021/2022

"RAZEM RAŹNIEJ"

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w roku szkolnym 2021/2022

Rok szk. 2020/2021

"ŚWIADOMY ZNACZY ZDROWY"

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w roku szkolnym 2020/2021

Rok szk. 2019/2020

"LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ"

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w roku szkolnym 2019/2020

Rok szk. 2018/2019

"ŻYJ Z PASJĄ!"

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w roku szkolnym 2018/2019

Rok szk. 2017/2018

"CZYTAM, BO WARTO!"

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w roku szkolnym 2017/2018

Rok szk. 2016/2017

Hasło : Z DOBRYMI MANIERAMI ZA PAN BRAT

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w roku szkolnym 2016/2017

Rok szk. 2015/2016

“CZYTANIE JEST TRENDY!!!”  

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w roku szkolnym 2015/2016  plik pdf

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016  plik pdf

RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY UBIEGAJĄCEJ SIĘ
O PRZYJĘCIE DO WSPÓLNOTY SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE
plik pdf

 


Rok 2014 / 2015

W roku 2014/2015 realizowany jest następujący priorytet:

"Ruch w życiu człowieka".

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w roku szkolnym 2014/2015    plik pdf

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 plik.pdf

RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2014/2015 plik pdf

FILM PT: „SZKOŁA W SIEMOWIE PROMUJE ZDROWIE”
Obsada:Społeczność Szkoły Podstawowej w Siemowie

Rok 2013 / 2014

PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 plik.pdf

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2013/2014 plik pdf

scroll back to top