Zagrożenia płynące z Internetu

„Zagrożenia płynące z Internetu i gier komputerowych”.
  Oto najważniejsze rady, które przekazała rodzicom prowadząca spotkanie p. policjant Monika Curyk:

CYBERPRZEMOC, CHOĆ NIE MA OBJAWÓW PRZEMOCY FIZYCZNEJ  JEST

RÓWNIE GROŹNYM ZJAWISKIEM I NIE MOŻNA JEJ BAGATELIZOWAĆ!

GDZIE SZUKAĆ POMOCY, GDY PADNIE SIĘ OFIARĄ CYBERPRZEMOCY?

WAŻNE TELEFONY I STRONY WWW:

997 lub 112

- Policja


0800100100

– TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

116 111

- TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

800 12 12 12

- DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA

Strony www:

www.brpd.gov.pl

www.dyzurnet.pl

www.dzieckowsieci.pl

www.116111.pl/napisz

PAMIĘTAJ! PRZEMOC STOSOWANA ZA POMOCĄ TECHNOLOGII

INFORMACYJNYCH I KOMUNIKACYJNYCH TO PRZESTĘPSTWO!!

scroll back to top