Dzień Edukacji Narodowej

Przemysław Czajka

Dzień Edukacji Narodowej to święto całej społeczności szkolnej: nauczycieli, pedagogów, pracowników obsługi i administracji szkoły, także uczniów i ich rodziców.

Święto to, znane przede wszystkim pod nazwą Dzień Nauczyciela, obchodzone jest 14 października jako upamiętnienie powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty – która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. W naszej szkole tym roku święto to przybrało trochę inny charakter. W związku z panującą pandemią koronawirusa nie było uroczystej akademii. W związku z obostrzeniami nie mogli pojawić się w tym dniu także emerytowani pracownicy naszej szkoły, a także rodzice. Obchody DEN w tym roku szkolnym zostały ograniczone do spotkań klasowych. Jednak uczniowie nie mogli narzekać na brak zajęcia. Samorząd Uczniowski zorganizował klasowe malowanie wizerunków pracowników siemowskiej placówki. Kilka dni wcześniej przewodniczący klas w drodze losowania wybierali osoby, które będą mieli za zadanie odwzorować rysunkiem na papierze. Wszystkie klasy spisały się na medal. Starannie przygotowane prace zostały wystawione do oglądania na szkolnym korytarzu ,a obok nich stanęły piękne życzenia dla wszystkich osób pracujących na co dzień w tejże szkole. Ponadto przewodnicząca samorządu uczniowskiego przygotowała wraz z opiekunem krótki film z życzeniami dla pracowników placówki w Siemowie, który został opublikowany na szkolnej stronie i wysłany poprzez dziennik elektroniczny do nauczycieli. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim pracownikom za ciężką pracę, w szczególności w bardzo trudnym czasie koronawirusa. Życzymy Wam przede wszystkim zdrowia, wytrwałości i satysfakcji.

scroll back to top