Pieczenie, pichcenie i picassowanie...

  • Drukuj

Monika Słomianna

pi

 

Po­dzi­wu god­na licz­ba Pi 

trzy koma je­den czte­ry je­den.
Wszyst­kie jej dal­sze cy­fry też są po­cząt­ko­we,
pięć dzie­więć dwa po­nie­waż ni­g­dy się nie koń­czy…
                                                               Wislawa Szymborska

                14 marca przypada Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Liczba Pi jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych. Święto to zapoczątkowali Amerykanie w 1988 roku. W ramach pierwszych obchodów Dnia Liczby Pi w naszej szkole, podczas nauki zdalnejuczniowie obejrzeli prezentację, a w ramach konkursu rozwiązywali sudoku, przygotowywali potrawy oraz tworzyli przestrzenne figurki liczby Pi. Piękne prace uczniów, wyniki konkursu oraz prezentacja znajdują się pod linkiem: https://padlet.com/monikba/8z5kyfd1s1vj0w2k.

scroll back to top