Wybory do Samorządu Uczniowskiego

  • Drukuj

Przemysław Czajka

W poniedziałek 13 września 2021 r. odbyły się w naszej szkole demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie oraz pracownicy świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli na cały rok szkolny.

Wybory poprzedziła kampania, w czasie której kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, a na nich umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania. Głosowanie było tajne, każdy uczeń z klas II-VIII mógł oddać dwa głosy na swoich kandydatów na przygotowanych kartach wyborczych oraz jeden głos na opiekuna.

Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

      Karol Skowroński - klasa IV
      Marcelina Kostrzewska - klasa VIII
      Dawid Paizert - klasa VIII
      Mikołaj Śliwiński - klasa VIII

Opiekunem Samorządu na rok szkolny 2021/2022 została Pani Monika Słomianna.


Wszystkim uczniom i pracownikom dziękujemy za oddanie głosu, a nowo wybranym władzom SU i opiekunce gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności.

scroll back to top