@Poczta zaufania

Bożena Walczak - Woźniak

Od października została uruchomiana kolejna forma pomocy dla dzieci i młodzieży pod nazwą "@Poczta zaufania".

W holu szkoły zamontowano skrzynkę, do której uczniowie mogą wrzucać kartki ze swoim adresem e-mailowym i prośbą o kontakt z psychologiem.

maly

scroll back to top