Pracownicy szkoły

NAUCZYCIELE
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko

1.

Małgorzata Stróżyńska

dyrektor szkoły

matematyka, chemia, przyroda

2.

  biblioteka

3.

Beata Majchrzak język niemiecki, język angielski

4.

Katarzyna Niedzielska historia, religia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie

5.

Marta Kaczmarek
język angielski

6.

Marlena Skorupka
język polski

7.

Grażyna Kubiak
biologia, matematyka, informatyka
8. Lidia Leśna
język polski

9.

Przemysław Czajka wychowanie fizyczne, wychowawca w świetlicyświetlica
10. Bożena Walczak-Woźniak pedagog szkolny, oligofrenopedogika, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

11.

Karolina Wencel
edukacja przedszkolna
12. Katarzyna Podgórska
muzyka, plastyka
13. Iwona Kubasik
matematyka
14. Katarzyna Miedziarek geografia
15. Rafał Sroka edukacja dla bezpieczeństwa
16. Krzysztof Dudkiewicz
fizyka
17. Ilona Gorynia
doradztwo zawodowe, logopedia
18. Beata Kasprzak technika, informatyka
 19. Małgorzata Matuszczak - Gmyrek psycholog
 20.  Beata Karpińska - Kasztelan  tyflopedagog


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKOŁY
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko

1.

Stefania Andrzejczak główny księgowy

2.

Beata Werwińska sekretariat

3.

Renata Giezek sprzątaczka

4.

Hanna Kowalczyk sprzątaczka
5. Marek Kosowicz
pracownik gospodarczy, rzemieślnik
 
scroll back to top