Pracownicy szkoły

NAUCZYCIELE
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko

1.

Małgorzata Stróżyńska

dyrektor szkoły

matematyka, chemia,informatyka, przyroda

2. Małgorzata Wichłacz edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, oligofrenopedogika - urlop zdrowotny

3.

Tatiana Grobelna biblioteka

4.

Tomasz Woźniak przyroda

5.

Beata Majchrzak język niemiecki, język angielski

6.

Katarzyna Niedzielska historia, religia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie

7.

Magdalena Zaremba język angielski

8.

Wiesława Rotkiewicz język polski, logopeda, oligofrenopedogika

9.

Jolanta Gerowska
biologia
10. Violetta Sokołowska edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

11.

Przemysław Czajka wychowanie fizyczne
12. Bożena Walczak-Woźniak pedagog szkolny, oligofrenopedogika, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

13.

Monika Wojciechowska edukacja przedszkolna,
14. Katarzyna Podgórska
muzyka, plastyka
15. Monika Słomianna matematyka, informatyka, rewalidacja
16. Katarzyna Miedziarek geografia
17. Rafał Sroka edukacja dla bezpieczeństwa
18. Izabela Adamczak fizyka
19. Ilona Gorynia
doradztwo zawodowe
20. Beata Kasprzak technika
 21.  Jagoda Gromada  zajęcia socjoterapeutyczne
 22.  Małgorzata Matuszczak - Gmyrek  psycholog


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKOŁY
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko

1.

Stefania Andrzejczak główny księgowy

2.

Beata Werwińska sekretariat

3.

Renata Giezek sprzątaczka

4.

Hanna Kowalczyk sprzątaczka
5. Maciej Tomczak pracownik gospodarczy
 
scroll back to top