Pracownicy szkoły

NAUCZYCIELE
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko

1.

Małgorzata Stróżyńska

dyrektor szkoły

matematyka, chemia,informatyka, przyroda

2. Małgorzata Wichłacz edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, oligofrenopedogika - zwolnienie lekarskie

3.

Tatiana Grobelna biblioteka

4.

Marta Baksalary
edukacja wczesnoszkolna,

5.

Beata Majchrzak język niemiecki

6.

Katarzyna Niedzielska historia, religia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie

7.

Magdalena Zaremba język język angielski

8.

Wiesława Rotkiewicz język polski, logopeda, oligofrenopedogika

9.

Jolanta Gerowska
biologia
10. Violetta Sokołowska edukacja wczesnoszkolna, informatyka, rewalidacja

11.

Przemysław Czajka wychowanie fizyczne
12. Bożena Walczak-Woźniak pedagog szkolny, oligofrenopedogika, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

13.

Monika Wojciechowska edukacja przedszkolna,
14. Katarzyna Podgórska
muzyka, plastyka
15. Monika Słomianna matematyka, informatyka
16. Katarzyna Miedziarek geografia
17. Rafał Sroka edukacja dla bezpieczeństwa
18. Izabela Adamczak fizyka
19. Ilona Gorynia
doradztwo zawodowe
20. Beata Kasprzak technika
     
     


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKOŁY
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko

1.

Stefania Andrzejczak główny księgowy

2.

Beata Werwińska pomoc nauczyciela

3.

Renata Giezek sprzątaczka

4.

Hanna Kowalczyk sprzątaczka
5. Maciej Tomczak pracownik gospodarczy
 
scroll back to top