WYMAGANIA EDUKACYJNE

KLASA 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 4 - 8:

HISTORIA 4

HISTORIA 5

HISTORIA 7

HISTORIA 6

HISTORIA 8

HISTORIA 4,6,7,8

MUZYKA

PRZYRODA 4

MATEMATYKA

JĘZYK POLSKI 4

JĘZYK POLSKI 5

JĘZYK POLSKI 6

JĘZYK POLSKI 7

JĘZYK POLSKI 8

JĘZYK ANGIELSKI 1-3

JĘZYK ANGIELSKI 4

JĘZYK ANGIELSKI 5

JĘZYK ANGIELSKI 6

JĘZYK ANGIELSKI 7

JĘZYK ANGIELSKI 8

JĘZYK NIEMIECKI 7-8

RELIGIA 1-3

RELIGIA 4-8

INFORMATYKA

PLASTYKA

TECHNIKA 4

TECHNIKA 5

TECHNIKA 6

WYCHOWANIE FIZYCZNE

CHEMIA 8

CHEMIA 7

FIZYKA 7

FIZYKA 8

WOS

GEOGRAFIA 7

GEOGRAFIA 8

GEOGRAFIA

scroll back to top