WYMAGANIA EDUKACYJNE

KLASA 1

KLASA 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH 4 - 7:

HISTORIA 4

HISTORIA 5

HISTORIA 7

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 6

HISTORIA 8

HISTORIA 5-8

MUZYKA

PRZYRODA 4

PRZYRODA 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

MATEMATYKA 6

J POLSKI 4

J POLSKI 5

J POLSKI 7

J POLSKI 8

J ANGIELSKI 1-3

J ANGIELSKI 4-8

J NIEMIECKI 7-8

RELIGIA 1-3

RELIGIA 4-8

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH I INFORMATYKI

PLASTYKA

TECHNIKA 4

TECHNIKA 5

Zajęcia techniczne 6

Wychowanie fizyczne

CHEMIA 8

FIZYKA 7

FIZYKA 8

WOS

GEOGRAFIA

scroll back to top