Dokumenty szkolne

CERTYFIKAT WIARYGODNA SZKOŁA

 

Program wychowawczo - profilaktyczny

Statut

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

WNIOSEK
O PRZYZNANIE PRZEDŚWIĄTECZNEJ POMOCY MATERIALNEJ

- wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać listownie  do dnia 10.04.2019 r.

 

 

scroll back to top