Dokumenty szkolne

CERTYFIKAT WIARYGODNA SZKOŁA

 

Program wychowawczo - profilaktyczny

Statut

Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

WNIOSEK
O PRZYZNANIE PRZEDWAKACYJNEJ POMOCY MATERIALNEJ

- wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać listownie  do dnia 10.06.2019 r.

 

 

scroll back to top