Pracownicy szkoły

NAUCZYCIELE
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko

1.

Małgorzata Stróżyńska

dyrektor szkoły

matematyka, chemia, zajęcia komputerowe, informatyka, przyroda

2. Małgorzata Wichłacz edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, oligofrenopedogika - urlop wypoczynkowy

3.

Tatiana Grobelna biblioteka, opiekun świetlicy

4.

Joanna Chuda
edukacja wczesnoszkolna

5.

Beata Majchrzak język angielski, język niemiecki

6.

Katarzyna Niedzielska historia, religia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie

7.

Krzysztof Michalak język polski, wiedza o społeczeństwie

8.

Wiesława Rotkiewicz język polski, logopeda, oligofrenopedogika

9.

Agata Wierzchowska
przyroda, biologia, chemia, oligofrenopedogika
10. Violetta Sokołowska edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe, informatyka, rewalidacja - urlop wypoczynkowy

11.

Przemysław Czajka wychowanie fizyczne
12. Bożena Walczak-Woźniak pedagog szkolny, oligofrenopedogika, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

13.

Monika Wojciechowska edukacja przedszkolna, muzyka - urlop rodzicielski
14. Tomasz Woźniak przyroda
15. Monika Słomianna matematyka, zajęcia komputerowe. informatyka
16. Katarzyna Miedziarek geografia
17. Rafał Sroka edukacja dla bezpieczeństwa
18. Izabela Adamczak fizyka
19. Katarzyna Podgórska plastyka, muzyka
20. Beata Kasprzak technika
21. Beata Skrzypczak tyflopedagog
     


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKOŁY
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko

1.

Stefania Andrzejczak główny księgowy

2.

Beata Werwińska pomoc nauczyciela

3.

Renata Giezek sprzątaczka

4.

Hanna Kowalczyk sprzątaczka
5. Maciej Tomczak pracownik gospodarczy
6. Izabela Kajoch
woźna oddziałowa
scroll back to top