Pracownicy szkoły

NAUCZYCIELE
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko

1.

Małgorzata Stróżyńska

dyrektor szkoły

matematyka, chemia, zajęcia komputerowe, informatyka, przyroda

2. Małgorzata Wichłacz edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka, oligofrenopedogika,

3.

Tatiana Grobelna biblioteka

4.

Joanna Chuda
pedagog szkolny, edukacja wczesnoszkolna,

5.

Beata Majchrzak język angielski, język niemiecki

6.

Katarzyna Niedzielska historia, religia, wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o społeczeństwie

7.

Krzysztof Michalak język polski, wiedza o społeczeństwie

8.

Wiesława Rotkiewicz język polski, logopeda, oligofrenopedogika

9.

Jolanta Gerowska
biologia
10. Violetta Sokołowska edukacja wczesnoszkolna, informatyka, rewalidacja

11.

Przemysław Czajka wychowanie fizyczne
12. Bożena Walczak-Woźniak pedagog szkolny, oligofrenopedogika, edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna - zwolnienie lekarskie

13.

Monika Wojciechowska edukacja przedszkolna, muzyka
14. Tomasz Woźniak przyroda
15. Monika Słomianna matematyka, informatyka
16. Katarzyna Miedziarek geografia
17. Rafał Sroka edukacja dla bezpieczeństwa
18. Izabela Adamczak fizyka
19. Danuta Czerwińska wiedza o społeczeństwie
20. Beata Kasprzak technika
21. Monika Poświatowska-Gałat język niemiecki
 22.  Ilona Gorynia  doradztwo zawodowe


PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKOŁY
Lp. Imię i nazwisko Stanowisko

1.

Stefania Andrzejczak główny księgowy

2.

Beata Werwińska pomoc nauczyciela

3.

Renata Giezek sprzątaczka

4.

Hanna Kowalczyk sprzątaczka
5. Maciej Tomczak pracownik gospodarczy
6. Izabela Kajoch
woźna oddziałowa
scroll back to top