ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

,

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej

im. Jana Pawła II w Siemowie

 

 

Terminy naboru do przedszkoli i szkół podstawowych 2018-2019

SZKOŁA

Zgłoszenie dziecka do szkoły - z obwodu 2018-2019

Wniosek o przyjęcie do szkoły - spoza obwodu 2018-2019

PRZEDSZKOLE

Wniosek o przyjęcie DO PRZEDSZKOLA na rok 2018-2019

Oświadczenie o zatrudnieniu.

Oświadczenie dotyczące deklarowanego czasu pobytu.

Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim.

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa w poprzednich latach do oddziału przedszkolnego.

 

 

scroll back to top