MAM TALENT 2018

Bożena Walczak - Woźniak

Dnia 21 marca 2018 roku odbył się w szkole konkurs Mam Talent.

Zgłosiło się dwudziestu sześciu uczestników pragnących zaprezentować swoje zdolności i umiejętności w trzech dyscyplinach: 

- aktywność fizyczna (3 rodzaje: zabawy z piłką, zabawy z balonem, zabawy ruchowe)

- aktywność artystyczna (śpiew, recytacja) – duety, soliści

- aktywność plastyczna (budowle z kartonów).

Po długich obradach jury w składzie: p. Małgorzata Stróżyńska – dyrektor szkoły, p. Anita Michalak – przewodnicząca Rady Rodziców  i p. Bożena Walczak – Woźniak - pedagog przyznało nagrody i dyplomy poniższym uczestnikom:

                  

Kategoria

Imię i nazwisko

Aktywność fizyczna-  zabawy

z piłką

Oskar Kaźmierczak 

Klaudia Kasińska

Oskar Rosiński

Mikołaj Fechner

            

Kategoria

Imię i nazwisko

Aktywność fizyczna-  zabawy

z balonem

Wiktor Smektała

Konrad Kryś

            

Kategoria

Imię i nazwisko

Aktywność fizyczna-  zabawy ruchowe (hokej, ping – pong)

Igor Dawidziak

Oskar Fogt

                     

Kategoria

Imię i nazwisko

Aktywność artystyczna

(śpiew) - duety

Anna Olejniczak

Michalina Smektała

--

Marcelina Kostrzewska

Dawid Paizert

                     

Kategoria

Imię i nazwisko

Aktywność artystyczna

(śpiew, recytacja) - soliści

Zuzanna Stróżyńska

Lidia Paizert

Wiktoria Pierzchlewicz

Wiktoria Brylczak

Marta Grzempowska

            

Kategoria

Imię i nazwisko

Aktywność plastyczna

Filip Sorel

Bartłomiej Konkiewicz

scroll back to top