Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie z wizytą w naszej szkole

Beata Majchrzak

Dnia 15 marca 2019r. klasa ósma i siódma wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami Zespołu Szkół Rolniczo - Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie.

Nauczyciel wraz z dwoma uczennicami tamtejszej szkoły przedstawił ofertę edukacyjną dla przyszłych absolwentów szkoły podstawowej zapewniając, iż ZSRB w Lesznie daje możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu, zapewnia świetne warunki do praktycznej nauki zawodu, komfortowe zakwaterowanie w Internacie ze stołówką, naukę w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, szybkie możliwości rozwoju i samorealizacji czy atrakcyjne praktyki w ramach projektu ERASMUS+. Wśród oferty edukacyjnej znalazły się takie zawody jak: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik ogrodnik, technik rolnik, technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, murarz-tynkarz, ogrodnik, rolnik, stolarz. Nie zabrakło również nowości wśród zawodów i należą do nich: technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik robót wykończeniowych w budownictwie oraz monter stolarki budowlanej. Uczniowie mogą pobierać naukę w technikum jak również branżowej szkole I stopnia.

scroll back to top