CZYTAĆ KAŻDY MOŻE…I POWINIEN!

Wiesława Rotkiewicz

Czytać każdy może…

czasem czytamy sami, czasem ktoś nam pomoże…

a o to właśnie chodzi,

by czytali starsi, trochę młodsi i młodzi.

Takie hasło przyświecało nam - nauczycielom, uczniom i ich rodzicom - w naszych działaniach podejmowanych w całym roku szkolnym 2018/2019.Świadomi tego, iż nie rodzimy się z nabytą umiejętnością czytania i wykształconymi kompetencjami czytelniczymi, podejmowaliśmy wspólnie mnóstwo działań, aby rozbudzić i rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży dla zdobywania wiedzy i umiejętności oraz przyjemności płynącej z czytania.

   Umiejętność czytania jest niezwykle ważna w życiu każdego człowieka. Bez tej umiejętności nie można należycie funkcjonować w dzisiejszym świecie. Czytanie nie tylkodostarcza nam emocji i rozrywki, ale przede wszystkim rozwija język i wzbogaca nasze słownictwo, uczy wyrażania myśli i poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, a także rozwija myślenie, dostarcza nam nowych pojęć oraz poszerza naszą wiedzę. Czytanie książek kształtuje również postawy życiowe i charakter człowieka, uczy wartości prawdy, piękna, dobra i sprawiedliwości.

     Działania promujące czytelnictwo obejmowały wszystkich uczniów siemowskiej szkoły,
a prowadzone były w różnorodnych formach z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy.

Uczniowie kl. I i kl. VI- brali udział w wyjeździe edukacyjnym do Biblioteki Publicznej w Gostyniu.

Uczniowie kl.VI brali udział w projekcie promującym czytelnictwo pt.,, Książka czy film – co bardziej ubogaca człowieka? „

Uczniowie kl.VI i VII przygotowywali dla koleżanek i kolegów z klasy I i III oraz czytali im głośno wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima.

Dla uczniów kl. VII skierowany był projekt edukacyjny ,,Moje spotkania z lekturą” , którego głównym celem było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wyrabianie postawy szacunku do książki jako źródła wiedzy, a także rozwijanie i kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności korzystania z bogactwa literatury pięknej,

Uczniowie klas V-VIII brali udział w szkolnym konkursie fotograficznym ,,Zaczytani 2019”. Na specjalnie przygotowanej gazetce mogli zaprezentować swoje fotografie, ukazujące ich w miejscach typowych i nietypowych, w których można oddać się pasji czytania.

Uczniowie klas I i III wraz z rodzicami uczestniczyli w popołudniowych zajęciach realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej „Bajkowe spotkania”.

Dla uczniów wszystkich klas przeznaczona była cykliczna gazetka, umieszczona w holu szkoły, pt.”Książki, które warto przeczytać”, prezentująca aktualne nowości wydawnicze i ciekawe wznowienia książkowe.

Obserwując aktywny udział wielu dzieci w tych zajęciach, mamy nadzieję, że zaszczepiliśmy w nich chęć sięgania po książkę i aktywne z niej korzystanie.

scroll back to top