SZKOŁA PAMIĘTA

Katarzyna Niedzielska

szkola pamieta2 Kolejny raz nasza szkoła przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”.

 

Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci
o zmarłych, a także o historii i bohaterach naszego kraju oraz regionu.

W ramach projektu uczniowie wykonali prace plastyczne przedstawiające lokalne zabytki. Poznali życie i twórczość lokalnych pisarzy Wawrzyńca i Tomasza Skorupków oraz Stanisława Helsztyńskiego.

Dnia 27. października uczniowie wraz z opiekunami udali się na miejsca spoczynku osób zasłużonych dla społeczności lokalnej. Uporządkowali groby, zapalili znicze i odmówili modlitwy za dusze zmarłych.

            Podjęta inicjatywa przyczyniła się do wzbudzenia patriotyzmu i kształtowania tożsamości lokalnej i narodowej wychowanków naszej szkoły.

scroll back to top