Polonistyczne potyczki

Trzy uczennice siemowskiej szkoły stanęły w szranki XIV Powiatowego Konkursu Języka Polskiego. Swoje literacko-językowe umiejętności sprawdziły najpierw podczas szkolnych eliminacji, by ostatecznie zmierzyć się w finale z najlepszymi, młodymi polonistami ze szkół całego powiatu gostyńskiego.

Magdalena Adamajtis, Amelia Fechner i Monika Norman - uczennice klasy szóstej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Siemowie - spróbowały swoich sił w polonistycznych zmaganiach rokrocznie organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 w Gostyniu. W szkolnych eliminacjach XIV Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dziewczęta musiały zmierzyć się z napisaniem dłuższej wypowiedzi na jeden wybrany temat wolny spośród czterech podanych. Każda z nich zdecydowała się na inny (charakterystyka postaci, kartka z pamiętnika i opowiadanie twórcze), ale wszystkie prace okazały się interesujące i prezentowały podobny poziom polonistycznych umiejętności, dlatego cała trójka została zakwalifikowana do drugiego etapu.

Finał konkursu odbył się 24 kwietnia br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Gostyniu. Przystąpiło do niego w sumie 36 najbardziej uzdolnionych literacko i językowo uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu gostyńskiego. W pierwszej części polonistycznych zmagań uczestnicy pisali wypracowanie na jeden wybrany spośród czterech tematów. Po krótkiej przerwie, podczas której czekał na nich poczęstunek dla wzmocnienia sił, przystąpili do dalszych zmagań. Tym razem był to test językowy dotyczący znajomości związków frazeologicznych.

Choć uczennicom naszej szkoły nie udało się zdobyć w konkursie żadnej nagrody, to jednak osiągnęły bardzo dobre wyniki, plasujące je zdecydowanie powyżej średniej. Z pracą pisemną najlepiej poradziły sobie Magdalena Adamajtis i Amelia Fechner (po 33 pkt na 50 możliwych), natomiast z testem frazeologicznym Monika Norman (34 pkt na 44). Cała trójka otrzymała dyplomy za udział i oceny celujące za aktywność

scroll back to top